LogoFVGdzDit jaar is stichting Bij Ons het plaatstelijke doel van de collecte van het Fonds verstandelijk gehandicapten. Dit betekent dat de helft van de opbrengt ten goede komt aan onze bewoners. Op vrijdag 7 oktober is de totaalopbrengst bekend gemaakt; maar liefst € 2.210,45, dus kunnen we ruim € 1.100,- besteden aan het welslagen van ons woonproject.
Onze dank gaat uit naar alle gevers, alle collectanten en het Fonds verstandelijk gehandicapten.

Social media